Bruksanvisning

Nedenfor finner du en kort presentasjon av de viktigste elementene som ressursene på FYSnett består av.

Hovedmeny

I hovedmenyen til venstre finner du en oversikt over kapitlene i læreboka. Klikker du på ett av dem, vil du få opp en side som viser hele ressurstilbudet i kapittelet.
 
Samtidig vil du få opp en undermeny med de tilhørende delkapitlene. Klikker du på et delkapittel, får du opp en side som viser de forskjellige stoffelementene som hører til delkapittelet.
 
Innhold
Stoffet på FYSnett er inndelt kapittelvis med følgende hovedelementer:
  • Lærebokhenvisninger
  • Oppgavetips
  • Nettoppgaver
  • Løste oppgaver
  • Kapitteltester
  • Biografier og historie
  • Mer om ... 

Lærebokhenvisninger

Flere sider i læreboka er merket med dette symbolet. Det betyr at vi anbefaler deg å bruke stoffet som det henvises til aktivt i arbeidet med kapittelet. Symbolet heviser som oftest til viktige animasjoner og simuleringer med opplegg for hvordan de skal brukes.
 
Oppgavetips
Til hver eneste oppgave i læreboka har vi laget tips for hvordan oppgaven kan løses. Tipsene inneholder fagråd og føringsråd, og er utformet slik at du selv skal kunne løse oppgaven når du arbeider selvstendig.
 
Løste oppgaver
For at du skal få tilgang til flere regnede oppgaver og føringseksempler enn det er plass til i læreboka, har vi til hvert kapittel laget fullstendig løsning til 5–10 sentrale oppgaver fra oppgavesamlingen eller andre oppgaver. De løste oppgavene fra oppgavesamlingen er nummerert med samme nummer som der. De øvrige eksemplene, som ikke stammer fra oppgavesamlingen, har nummer fra 300 og oppover.
 
Nettoppgaver
Vi har laget nettoppgaver der du tar utgangspunkt i en simulering og som inneholder konkrete oppgaver som du skal gjennomføre ved å bruke simuleringen.
 
Kapitteltester
Til hvert kapittel hører en selvrettende test som du kan ta for å teste deg selv etter at du er ferdig med førstegangsgjennomgåelsen av kapittelet.
 
Biografier og historie
Her finner du korte oversikter over gode lenker til biografisk og historisk stoff knyttet til kapittelet.
 
Mer om ...
Henvisninger til annet ressursstoff knyttet til kapittelet i form av tekstfiler eller netthenvisninger.
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 07.12.2011

© Cappelen Damm AS