FYSnett lærersider

Studentsidene er flyttet! Alt innhold for studenter finner du  her: http://fysikknett.cappelendamm.no/

Arne Auen Grimenes, Per Jerstad, Bjørn Sletbak

Velkommen til FYSnett lærersider

Dette lærernettsted er en tilleggsressurs til lærebøkene Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole for deg som skal undervise etter boka. Til hvert kapittel i grunnboka finner du en grundig lærerveiledning og gode ressurser for undervisningen. Lærernettsted er gratis, men du må ha passord for å få tilgang til innholdet.

Har du passord, kan du gå direkte til innlogging til lærerveiledning og undervisningsressurser.

Har du ikke passord, bestiller du det her.

På studentsidene finner du blant annet:

•Simuleringer og annet stoff som det henvises til fra læreboka

•Tips til alle oppgavene i læreboka

•Løsning til utvalgte oppgaver fra oppgavesamlingen

•Animasjons- og simuleringsoppgaver

Kapitteltester 

•Biografier og annet historisk stoff

•Utfyllende stoff om utvalgte fysikkemner

•Fysikktabell

 

 

I menyen øverst til høyre finner du en bruksanvisning for studentsidene på FYSnett. Den inneholder mer utfyllende beskrivelse av de forskjellige elementene.

Mye av stoffet i dette læreverket bygger på Rom Stoff Tid for videregående skole der også Reidun Renstrøm er medforfatter. Vi takker Renstrøm for hennes mange og gode bidrag.

Forfatterne har mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 05.01.2016

© Cappelen Damm AS